Bladet Forskning

November  Nr 6/2000  Årgang 8
  • Et liv med matematikk

    - Det eksakte. Jeg tror det må være det, svarer Arne B. Sletsjøe ved Universitetet i Oslo på spørsmålet om hva som fikk ham til å vie sitt liv til mystiske likninger. Sammen med kollegene ved Matematisk institutt har førsteamanuensen i anledning Matematikkåret 2000 lagt seg i selen for å bringe faget ut til folket.