Bladet Forskning

September  Nr 5/2000  Årgang 8
  • 80 nyfødte stjerner

    Norske astronomer har oppdaget mer enn 80 nydannede stjerner blant annet fra Nordic Optical Telescope (NOT) på La Palma. Stjernejakten tyder på at verdensrommet har flere nyfødte stjerner enn tidligere antatt, noe som kan ha store implikasjoner.