Bladet Forskning

Juni  Nr 4/2000  Årgang 8
  • Mer etikk, takk!

    Heidi Sørensen sier nei til EUs patentdirektiv, Geir Gogstad sier ja. De argumenterer begge ut fra et miljøsynspunkt, og mener begge det er viktige etiske sider ved det å ta patent på planter og dyr som må diskuteres. Men der stopper også enigheten.