Bladet Forskning

Mai  Nr 3/2000  Årgang 8
  • Forskning etter eget kjønn

    - Det ligger et stort potensial for utvikling ved å bringe mannsforskningen, kvinneforskningen, homseforskningen og lesbeforskningen sammen i et felt, mener kvinneforskeren. - Ja, samtykker mannsforskeren - men hvorfor ekskluderes vi da?