Bladet Forskning

April  Nr 2/2000  Årgang 8
  • Et tidsskille i norsk forskning

    - Torsdag 17. februar ble et viktig tidsskille for norsk forskning - det sa tidligere statsråd Jon Lilletun etter Stortingets behandling av Forskningsmeldingen. Stortinget vil ha en enda mer ambisiøs opptrappingsplan for norsk forskning enn meldingen legger opp til.