Bladet Forskning

Februar  Nr 1/2000  Årgang 8
  • Kan laks lide?

    Hvorfor betrakter vi fisk som laverestående dyr uten særlig bevissthet når data faktisk tyder på at fiskens nervesystem ikke er vesensforskjellig fra pattedyrs? Nå møtes fiskefysiologer og filosofer til debatt om fiskeoppdrettens etikk.