Bladet Forskning

November  Nr 6/1999  Årgang 7
  • Forskningsfyrtårnet i øst

    Finland er blitt en modell for land som ønsker å bruke forskning som motor i verdiskaping. Det er regjeringen stolt av. - "Finlandseffekten" er et resultat av langsiktig planlegging, sier forskningsministeren.