Bladet Forskning

September  Nr 5/1999  Årgang 7
  • Skrikende behov for koordinering

    Signalene peker i en retning: Internett blir et stadig mer interessant formidlingsmedium for forskning, både som supplement til og som erstatning for papirbaserte medier.