Bladet Forskning

Juni  Nr 4/1999  Årgang 7
  • Norge øker forskningsinnsatsen

    - Forskningsmeldingens viktigste budskap er viljen til økt satsing. Regjeringens målsetning om å komme opp på OECD-gjennomsnittet for investering i FoU innen fem år er gledelig. Det er også en forutsetning for å gjennomføre de tiltakene som ellers er forslått, sier Forskningsrådets adm.dir. Christian Hambro.