Bladet Forskning

Mai  Nr 3/1999  Årgang 7
  • Kveita kommer!

    I år er det 25 år siden det første gang ble satt ut kveiteyngel for oppdrett i Norge, og nå begynner man å se resultater av den omfattende forskningen som er gjort på kveita som oppdrettsart. Men dette er en krevende fisk, og det er fortsatt noen skjær i sjøen før kveiteoppdrett blir en lønnsom næring i Norge.