Bladet Forskning

Februar  Nr 1/1999  Årgang 7
  • EU, bioteknologien og patentene

    Som EØS-medlem skal Norge i utgangspunktet følge EUs nye direktiv om patentering av bioteknologiske oppfinnelser. Men det inneholder punkter som er i strid med Regjeringens syn og som delvis krever lovendring.