Bladet Forskning

September  Nr 5/1998  Årgang 6
  • Den store elgjakten

    Tre sosiologer og en sosialantropolog har de siste årene løpt rundt i "dalstrøka innafor", klappet i hendene og ropt Åhhh! noen dager om høsten. Bakgrunnen er at de bruker elgjakten på indre Sørlandet som analyse av et lokalt fellesskapsrituale.