Bladet Forskning

Juni  Nr 4/1998  Årgang 6
  • Stadig færre barn bor hos far

    Det har vært en nedgang i antall barn som kun bor sammen med sin far. Fra slutten av 1980-tallet til slutten av 1990-tallet er tallet redusert med hele 40 prosent for barn under sju år. I den samme perioden har det ofte vært rettet fokus mot fedrenes stilling i barnefordelingssaker.