Bladet Forskning

Mai  Nr 3/1998  Årgang 6
  • Mange selvmord skjer i alkoholrus

    Dersom alkoholkonsumet i den norske befolkningen hadde økt til det dobbelte av hva det er i dag, ville det kunne kostet oss ca. 300 flere selvmord per år.