Bladet Forskning

April  Nr 2/1998  Årgang 6
  • Regionenes inntogsmarsj

    - Selvfølgelig trenger vi en nasjonal forsknings- og utviklingspolitikk. Men vi må også huske på at bedriftenes nærmeste omgivelser betyr mye for utviklingsmulighetene deres, sier Jørn Rangnes. Den energiske programlederen er i full gang med å integrere regionene som begrep i Forskningsrådets næringsrettede FoU-politikk.