Bladet Forskning

Februar  Nr 1/1998  Årgang 6
  • Akademiske røtter for idrettsforskningen

    I 1997 ble "Program for idrettsforskning" avsluttet etter ti år. - Programmet har hatt en turboeffekt, sier professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole. Han ville gjerne fortsatt i ti år til, men nå opprettes et nytt program.