Bladet Forskning

Desember  Nr 8/1997  Årgang 5
  • Til kamp mot klimagassene

    - Hvis vi skal komme noen vei med å redusere utslippene av klimagasser, må vi gå konkret til verks. Et forholdsvis lite antall industrianlegg står for over 30 prosent av de norske utslippene av klimagasser, og der er det mulig å gjøre noe, sier programkoordinator Asle Lygre ved Christian Michelsen Research AS (CMR) i Bergen.