Bladet Forskning

November  Nr 7/1997  Årgang 5
  • Livet må nytes underveis

    Hjertet i Bø - rundkjøringen - er fullt av amerikanske muskelbiler som kjører rundt og rundt. Rundkjøringen er et bilde på livet selv: Poenget er ikke å komme noe sted, men å nyte livet underveis.