Bladet Forskning

September  Nr 6/1997  Årgang 5
  • Gullmedalje i forskning

    Forskningsrådets pris for fremragende forskning 1997 gikk til professorene Jomar Thonstad og Harald A. Øye, hovedpersonene i en verdensledende gruppe aluminiumprosessforskere ved NTNU.