Bladet Forskning

Juni  Nr 4/1997  Årgang 5
  • Grunnvannet på Gardermoen er sikret mot forurensning

    Da Stortinget vedtok Gardermoen-utbyggingen i 1992, ble det blant annet stilt krav om at det store grunnvannsbassenget i området skulle beskyttes mot forurensning fra hovedflyplassen. Kravet er for lengst innfridd: Utbyggingen vil gi et grunnvann som både er renere og bedre beskyttet mot forurensning enn tidligere.