Bladet Forskning

Mai  Nr 3/1997  Årgang 5
  • Nytt utstyr på plass

    For to år siden hersket det nærmest krisestemning på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Mangelen på vitenskapelig utstyr var så prekær at det rammet både forskning og undervisning. Instituttet vurderte å stoppe opptaket av nye studenter. Nå er nytt utstyr for 8,5 millioner kroner på plass.