Bladet Forskning

Mars  Nr 2/1997  Årgang 5
  • Oljeforskning gir milliardinntekter

    Verdien av de norske oljereservene er økt med mer enn 300 milliarder kroner siden 1991. Økningen skyldes i stor grad at oljefeltenes utvinningsgrad er økt fra 34 til 41 prosent, og at boreteknikkene er blitt forbedret. Oljeindustrien gir derfor et håndgripelig bevis på at forskning og utvikling lønner seg.