Bladet Forskning

Oktober  Nr 6/1996  Årgang 4
  • Høy puls i Rosenberggaten

    Det er ikke mye som tyder på at et LOS-tiår går mot slutten her i huset. Stipendiater og hovedfagsstudenter løper i trappene med utkast til artikler og kapitler som de vil diskutere med seniorforskere og kanskje en gjesteforsker fra Øst-Europa. Telefoner ringer, telefakser snyter postverket hvert minutt, det snakkes engelsk, og i det skjulte piler viktige spørsmål og svar ut og inn over Internett.