Bladet Forskning

September  Nr 5/1996  Årgang 4
  • Svalbards EISCAT-radar i full sving

    Etter et forrykende snøvær dagen før, tittet solen tidvis fram da EISCAT-radaren på Svalbard ble offisielt åpnet av kirke-, undervisnings- og forskningsminister Reidar Sandal 22. august.