Bladet Forskning

Juni  Nr 4/1996  Årgang 4
  • Bedre verktøy for samfunnsstyring

    - De eneste som vil bli skuffet over Ledelse, organisasjon og styring (LOS), er de som har trodd at programmet vil tilby en pakke med løsninger på problemer innenfor offentlig forvaltning og politikk. Det er ikke slik samfunnsforskning foregår.