Bladet Forskning

Mai  Nr 3/1996  Årgang 4
  • Ny slaktemetode gir bedre laks

    ÅS: Det forskes på mer enn sau og ku på Institutt for tekniske fag ved Norges landbrukshøgskole. Forskere er nå i gang med å utvikle teknologi og metoder for håndtering av laks før, under og etter slakting som skal forbedre kvaliteten på fisken og redusere kostnadene.