Bladet Forskning

Mars  Nr 2/1996  Årgang 4
  • Vi skal bli best i verden på marin forskning

    Norge har muligheter til å bli ledende i verden på marin forskning. Det mener Norges forskningsråd, som har blinket ut marin forskning som en av fire tematiske hovedsatsinger i "Forskning for framtiden. Strategi for Norges forskningsråd og for norsk forskning". Forskningsrådet mener Norge bør bruke 400 millioner hvert år de nærmeste årene på marin forskning.