Bladet Forskning

Juni  Nr 8/1995  Årgang 7
  • Oslo Hovedflyplass ingen miljøtrussel

    Oslo Hovedflyplass vil ikke bli den miljøtrusselen mange fryktet da vedtaket om å bygge ut Gardermoen ble gjort. Forskning viser at jetdrivstoff og avisningsmidler til fly og rullebane brytes fullstendig ned i jorden lenge før de når det store grunnvannsbassenget under området.