Bladet Forskning

November  Nr 7/1995  Årgang 3
  • Får bare 35 millioner til vitenskapelig utstyr?

    Forskningsrådet ba i vår om en ekstrabevilgning på 400 millioner til vitenskapelig utstyr ved landets universiteter de neste tre årene. En kartlegging viser at behovet kanskje er dobbelt så stort. Regjeringen foreslår likevel bare knappe 35 millioner til vitenskapelig utstyr for 1996.