Bladet Forskning

September  Nr 6/1995  Årgang 3
  • Nedkjøling hindrer hjerneskader hos nyfødte

    Hjerneskader kan reduseres betraktelig hos nyfødte som har hatt surstoffmangel under fødselen. Det viser nye forsøk på nyfødte griser og rotter, og om kort tid kan behandlingsmetoden prøves på nyfødte barn. Forsker Marianne Thoresen ved Rikshospitalet og hennes medarbeidere er de første som har vist at avkjøling etter skadetidspunktet beskytter hjernen.