Bladet Forskning

September  Nr 5/1995  Årgang 3
  • - Forskere og byråkrater må dele skylden for feilslått bistand!

    - Jeg vil dele skylden nokså likt mellom forskere, bistandsarbeidere og byråkrater for at tingene ikke fungerer som de skal. Vi er nødt til å bli flinkere til å kommunisere, sier antropolog og førsteamanuensis Arne Olav Øyhus ved Noragric på Ås. Han kritiserer norsk bistandsbyråkrati for å ha hatt en anti-intellektuell holdning, og sier at det særlig er de typiske ingeniørprosjektene som har gått dårlig.