Bladet Forskning

Juni  Nr 4/1995  Årgang 3
  • FoU-innsatsen i næringslivet må opp på OECD-nivå!

    - Forskningsrådets forslag til en mer offensiv satsing på næringsrettet FoU blir behandlet i forbindelse med budsjettet for 1996 som vi nå er midt oppe i. Mer kan jeg ikke si om dette nå, sier ekspedisjonssjef Hugo Parr i Nærings- og energidepartementet (NOE) i en kommentar til at Foskningsrådet har bedt regjeringen om en vesentlig opptrapping av bevilgningene til næringsrettet FoU.