Bladet Forskning

Mai  Nr 3/1995  Årgang 3
  • Prosessindustrien vil doble FoU-innsatsen

    Nå svarer industrien på tiltale: De akter å gjøre noe med den begredelige jumboplassen Norge har når det gjelder FoU-innsats i næringslivet. De kommende seks årene nesten dobler norske bedrifter FoU-aktiviteten og legger 1,5 milliarder kroner i forskningsprogrammet Prosmat. Forskningsrådet bidrar med ytterligere en milliard.