Bladet Forskning

Mars  Nr 2/1995  Årgang 3
  • Forskningsrådet ber om 400 millioner kroner

    Det hersker nærmest krisestemning i mange norske forskningsmiljøer. Forskere som forventes å være i internasjonal "førstedivisjon" er fortvilte over gammelt, nedslitt og ødelagt vitenskapelig utstyr. Men de mangler penger til å kjøpe nytt, og enkelte universitetsinstitutter vurderer å stoppe opptaket av nye studenter. Forskningsrådet har bedt om en "krisepakke" på 400 millioner kroner til en nasjonal satsing på vitenskapelig utstyr.