Bladet Forskning

Desember  Nr 8/1994  Årgang 2
  • Christian Hambro blir ny toppsjef i Forskningsrådet

    Hambro (48), som er jurist, kommer nå fra stillingen som direktør i oljeselskapet Saga. Han er imidlertid mer kjent fra sin tid som direktør for Statens forurensningstilsyn (SFT) og Statskonsult. Både i SFT og Statskonsult markerte han seg som en svært aktiv pådriver for en effektiv og "fornyet" statsadministrasjon. Hambros løpebane er sterkt preget av offentlig forvaltning før han kom til Saga for et par år siden.