Bladet Forskning

Oktober  Nr 7/1994  Årgang 2
  • Kr.F: Økt fradrag for forskningsmidler

    - Vi går inn for å øke forskningsbudsjettet med 40 millioner kroner. Disse skal blant annet gå til Norges forskningsråd og de regionale forskningsstiftelsene. Dessuten vil vi foreslå å øke fradragssatsen for bedrifter som ønsker å investere i FoU, fra 100 til 130 prosent. Dette tror vi vil øke næringslivets forskningsinnsats. Det er et problem at den er så lav i Norge, sier Jon Lilletun til Forskning.