Bladet Forskning

Oktober  Nr 6/1994  Årgang 2
  • - Runologer slakter ny bok

    Pax Forlag og Den norske bokklubben har utgitt en bok som påstår at de norske runene er semittiske og kom til Norge med folkevandring for 3000 år siden. - En teori fullstendig uten bakkekontakt, er dr. philos. Terje Spurklands kommentar. - Ufunderte fabuleringer framstilt som vitenskap, sier professor James E. Knirk.