Bladet Forskning

September  Nr 5/1994  Årgang 2
  • - DNA som legemiddel

    Foruten arvelige sykdommer, vil moderne molekylærbiologiske og cellebiologiske teknikker trolig gjøre det mulig å behandle kreft, hjerte- og karsykdommer, samt alvorlige kroniske infeksjoner med genterapi.