Bladet Forskning

Mai  Nr 3/1994  Årgang 2
  • Ingen krise for velferdsstaten

    - Velferdsstaten kan neppe sies å være i noen politisk eller økonomisk krise, sier professor Stein Kuhnle, forskningsleder Aksel Hatland og forsker Tor Inge Romøren. De tre forskningslederne på Velferdsstatprogrammet har ikke avdekket manglende oppslutning om velferdsstaten i den norske folkesjela. Snarere tvert i mot: Forventningene er store - kanskje for store.