Bladet Forskning

Desember  Nr 2/1994  Årgang 7
  • Sammen for lønnsomt og markedstilpasset næringsliv

    Svein Sundsbø, Tore Tønne og Kjell-Martin Frederiksen er alle "liberoer" i det offentlige virkemiddelapparatet og løper hver sin etappe for norsk næringsliv. Vi samlet dem i Forskningens hus for å høre status etter etableringen av Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og deres samarbeid med Eksportrådet. Og konklusjonen var klar: - Vi løper på samme lag og vekslingene går bedre og bedre.