Bladet Forskning

Februar  Nr 1/1994  Årgang 2
  • Storsatsing på småbedrifter

    • 40 millioner kroner pr. år • 200 teknologi- og utviklingsprosjekter pr. år • 10 teknologiattachéer over hele landet som bindeledd mellom små bedrifter og forskningsmiljøer • "Grønn forskningslinje" for bedrifter • Bedre dokumentasjon for politikere, forvaltning og næringsliv • Sterkere fokus på små og mellomstore bedrifter hos norske forskere