Bladet Forskning

Desember  Nr 3/1993  Årgang 1
  • Forskningspolitikk som en værhane i kastevind

    Det er uheldig at våre politiske myndigheter ikke evner å holde fast i sin egen vedtatte forskningspolitikk i mer enn seks måneder. Hva skal vi forholde oss til når de politiske retningslinjene svinger som værhaner i kastevind?, spør administrerende direktør Svein Sundsbø i Norges forskningsråd.