Bladet Forskning

Oktober  Nr 2/1993  Årgang 1
  • Fem millioner til mobilitetstiltak

    Forskermobiliteten i den teknisk-naturvitenskapelige instituttsektoren er for lav. - Det skal vi gjøre noe med, sier direktør for Naturvitenskap og teknologi Kari Kveseth i Norges forskningsråd. Fem millioner kroner settes av for mobilitetsstimulerende tiltak og et eget program med tre års varighet er på planleggingsstadiet.