Bladet Forskning

Om Bladet Forskning

Bladet Forskning var et offisielt organ for Norges forskningsråd som kom ut i årene fra 1993 til 2014.

Bladet Forskning hadde som hovedformål å informere og skape debatt om Forskningsrådets strategier, planer, beslutninger og tiltak, men også å bringe nyheter fra norsk forskning.

Den aller siste utgaven kom i februar 2014.

Dersom du har spørsmål om bladet, kan du sende en e-post til tf@forskningsradet.no eller til post@forskningsradet.no.