Innhold

Utdanning
Forskning og utvikling
Teknologi
Innovasjon

© Norges forskningsråd 2003

Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
Publikasjonen kan bestilles via internett eller grønt nummer telefaks: 800 83 001

Oslo, desember 2003
ISBN 82-12-01881-4
ISSN 1500 0869