Forskningsrådet i 2002
Hovedstyrets beretning
Regnskap
Nøkkeltall/diagrammer
Områdeberetninger
Faglige prioriteringer
og satsinger
Sentre for fremragende
forskning
Søknader og bevilgninger
Evaluering
og omorganisering
Mediebildet
Rapport til departementene
Organisasjon og virkemidler
Styringssystem
Administrativ ledelse
Personalstatistikk


Alle styrefoto: Eva Brænd


 

Hovedstyre
Fram til årsskiftet var hovedstyret ledet av Frøydis Langmark og hadde følgende medlemmer og varamedlemmer:

Ottar Henriksen (nestleder)
Rigmor Austgulen
Jon Bing
Knut Brautaset
Anne Breiby
Ingvild Broch
Roy H. Gabrielsen
Dag Olav Hessen
Tom Scharning
Gerd-Liv Valla,
Mari Nes (ansattes representant)

Varamedlemmer:
Gabriella Dånmark
Martha Kold Bakkevig
Heidi Meland
Willy Mo
Terje Olav Moen (ansattes vararepresentant)


Nytt hovedstyre ble oppnevnt 20.12.2002 og skal fungere i 4 år. Styret blir ledet av
Geir Stene-Larsen.


Direktør
Geir Stene-Larsen
,
Nasjonalt folkehelse-institutt, Oslo
(leder)


Professor
Ingvild Sælid Gilhus
,
Universitetet i Bergen
(nestleder)

Rektor
Arild Underdal
,
Universitetet i Oslo

Administrerende direktør
Idun Christie
,
Kunnskapsparken
Hedmark AS, Hamar

Professor
Knut Liestøl
,
Universitetet i Oslo
(leder Fag- og
disiplinutvikling)

   

F
orskningsdirektør
Unni Steinsmo
,
SINTEF, Trondheim
(leder Strategiske
satsinger)Administrerende direktør
Lars Takla
,
ConocoPhillips
Norge, Stavanger
(leder Innovasjon og brukerinitiert forskning)

 
Mari Nes, spesialrådgiver
Norges forskningsråd, ansattes representant

     
Varamedlemmer
   
     

Administrerende direktør Tore Andreassen
,
Odd Berg Gruppen, Tromsø
(1. varamedlem)

Førsteamanuensis
Marit Boyesen
,
Høgskolen i Stavanger
(2. varamedlem)

Terje Olav Moen,
avdelingssjef
Norges forskningsråd,
(ansattes vararepresentant
)


Divisjonsstyrer
For Forskningsrådets tre nye divisjoner (Divisjon for fag- og disiplinutvikling, Divisjon for innovasjon og brukerinitiert forskning og Divisjon for strategiske satsinger) vil det bli oppnevnt egne styrer. Leder av divisjonsstyrene vil også sitte i Hovedstyret og er allerede på plass. Professor Knut Liestøl leder styret for Fag- og disiplinutvikling, adm. direktør Lars Takla leder styret for Innovasjon og brukerinitiert forskning og forskningsdirektør Unni Steinsmo leder styret for Strategiske satsinger


Til toppen