Søknadsresultat: FINNUT

56 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 13.02.2019 til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole.

  • Søkt beløp totalt: ca. 198 mill. kroner
  • Tildelte midler: ca 56 mill. kroner
  • Mottatte søknader totalt: 16
  • Innvilgede søknader: 4

Karakterfordeling av fullskalaprosjekter

Karakter 7 6 5 4 3 2 1
Antall   5 3 3 2    

Karakterfordeling av pilotprosjekter

Karakter 7 6 5 4 3 2 1
Antall     2 1      

Innvilgede søknader

Prosjekt-
nummer
Prosjekttittel Institusjon Tildelt
299197  Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention University of Oslo 20 mill. kr
299166 Resilient: Improving youth well-being, motivation and academic achievement through social and emotional learning Handelshøgskolen ved UIS 20 mill. kr
298981  Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial UIT The Arctic University in Norway 14,2 mill. kr
299189 A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement 

Fakultet for humaniora og pedagogikk, UiA

1.9 mill. kr

Programnavn: Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

Vedtatt i programstyret for FINNUT, 28. mai 2019

Fageksperter

Navn Land
Alex Sutherland Storbritannia
Maria Falk Mikkelsen Danmark
Dorthe Bleses Danmark
Bella Marckmann Danmark
Peter Blatchford  Storbritannia
Frode Nyhamn Norge