Søknadsresultater

Vi legger fortløpende ut hvilke prosjekter som har fått innvilget søknaden og fått midler fra oss.

Søknadsresultater skal etterhvert vises i en egen fane på hver gjennomførte utlysning. Inntil dette er teknisk på plass har vi en enkel oversikt over søknadsresultater. (Listevisningen er ikke korrekt enda, men vil endres innen kort tid)

Oversikt over innvilgete prosjekter finner du i Prosjektbanken. Vi legger også ut søknadsstatistikk på nettsidene våre.