Grunner til avslag på søknader

Ved hver søknadsfrist mottar vi svært mange søknader. Mange av disse søknadene er av høy kvalitet, men oppnår likevel ikke bevilgning. Under følger overordnede grunner til avslag.

Vedtakene i porteføljestyrene er basert på en vurdering hvor man ser på alle søknadene under ett for å få en best mulig sammensetning av disse. Vurderingene er beskrevet i hver enkelt utlysning.

Søknader som får lav karakter av panelet, vil ikke bli vurdert for å kunne motta støtte

Søknader med karakterer under en satt grense (for eksempel 4 eller 5) er vurdert til ikke å være kvalifisert til å kunne motta støtte fra oss innenfor det aktuelle temaet. Vi har lagt panelenes vurdering til grunn for avslaget. Søknadens relevans – altså hvor relevant søknaden er sett mot det temaet dere har valgt å søke på – er i dette tilfellet ikke blitt vurdert av administrasjonen eller porteføljestyret, fordi søknaden altså er under den satte grensen for kvalitet.

Søknader som ikke er vurdert på relevans

Søknader til tema Banebrytende forskning (FRIPRO) vil ikke bli relevansvurdert selv om de får svært gode vurderinger av panelet. Under finner du grunner for avslag på slike søknader.

For søknader med karakter 7 på fra ett til alle kriterier og 6 på resten

Selv om søknaden din er vurdert til å være fremragende av panelet, har porteføljestyret prioritert søknadene slik som beskrevet i utlysningsteksten og innenfor de økonomiske rammene som er gitt i utlysningen. Den økonomiske rammen som var satt av til temaet i denne utlysningen var dessverre for lav til at vi kan å bevilge midler til alle søknader som var vurdert som fremragende.

For søknader med karakter 6 på alle kriteriene

Det er mange av søknadene som er vurdert som bedre enn søknader med karakter 6. Selv om søknaden også er svært god og har et faglig nivå som kvalifiserer til støtte, er den økonomiske rammen i utlysningen dessverre for lav til at vi kan bevilge støtte til prosjektet ditt. 

Søknader som er vurdert på relevans

Søknader til andre temaer vil bli relevansvurdert dersom de får meget gode vurderinger av panelet. Under finner du grunner for avslag på slike søknader.

For søknader med karakter 7 på alle kriterier eller karakter 7 på en eller to kriterier og 6 på de andre og /eller hovedkarakter 6 eller 7, relevansvurdert til 6 eller 5

Den økonomiske rammen som var satt av til temaet i denne utlysningen var dessverre for lav til at vi kan bevilge midler til alle søknader som var vurdert som fremragende. Porteføljestyret prioriterte prosjekter som til sammen dekker utlysningens formål og prioriteringer og som gir en tematisk og faglig balansert og bred sammensetning av prosjekter og innenfor de økonomiske rammene som er gitt i utlysningen.

For søknader med karakter 6 på alle kriterier og/eller hovedkarakter 6, relevansvurdert til 7

Selv søknader som ble vurdert til å holde et svært høyt nivå og som svarer til relevans for temaet i utlysningen på en fremragende måte, nådde ikke opp i den endelige beslutningen om hvem som får støtte og ikke. Den økonomiske rammen som var satt av til temaet i denne utlysningen, var dessverre for liten til at vi kan bevilge midler til alle de svært gode søknadene. Det var flere prosjekter innenfor temaet med høy kvalitet og relevans, og porteføljestyret har besluttet å bevilge støtte til prosjekter som er vurdert til fremragende av ekspertene.

For søknader med karakter 6 på alle kriterier og/eller hovedkarakter 6, relevansvurdering 5 eller 6

Selv søknader som ble vurdert til å holde et svært høyt nivå, nådde ikke opp i den endelige beslutningen om hvem som får støtte og ikke. Porteføljestyret prioriterte prosjekter som til sammen dekker utlysningens formål og prioriteringer og som gir en tematisk og faglig balansert og bred sammensetning av prosjekter.

For søknader med karakter 6 og/eller hovedkarakter 6, relevans 4 eller lavere

Selv søknader som ble vurdert til å holde et svært høyt nivå, nådde ikke opp i den endelige beslutningen om hvem som får støtte og ikke, dette fordi det var flere søknader som var mer relevante med hensyn til prioriteringene for temaet i utlysningen.

For søknader med karakter 5 på alle kriterier og/eller hovedkarakter 5, relevansvurdering 7

Selv søknader som ble vurdert til å holde et meget høyt nivå, nådde ikke opp i den endelige beslutningen om hvem som får støtte og ikke. Søknaden din ble vurdert til å holde et meget høyt faglig nivå som kan kvalifisere til støtte, og søknaden er også vurdert som særdeles relevant for sammensetninger av prosjekter i porteføljen. Den økonomiske rammen som var satt av til temaet i denne utlysningen var dessverre for lav til at vi kan bevilge midler til alle de meget gode søknadene. Porteføljestyret prioriterte prosjekter som til sammen dekker utlysningens formål og prioriteringer og der ekspertene har vurdert søknaden til svært god på minst ett av kriteriene. 

For søknader med karakter 5 på alle kriterier og/eller hovedkarakter 5, relevansvurdering 5 eller lavere

Selv søknader som ble vurdert til å holde et meget høyt nivå, nådde ikke opp i den endelige beslutningen om hvem som får støtte og ikke. Den økonomiske rammen som var satt av til temaet i denne utlysningen var dessverre for liten for å kunne bevilge midler til alle faglig gode søknader. Porteføljestyret prioriterte prosjekter som til sammen dekker utlysningens formål og prioriteringer og der ekspertene har vurdert søknaden til svært god på minst ett av kriteriene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 16:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.