Søknadsresultat for utlysningen Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.