Søknadsresultat for utlysningen Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 03:07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.